YouTubeに動画を公開しました

YouTubeに、地ものセレクトショップローズマリーの店内映像と、合同会社ローズマリーの事業内容をまとめた動画を公開しました。
ぜひご覧ください!

地ものセレクトショップ ローズマリー: https://www.youtube.com/watch?v=XmprgJtgk8Y&t=37s

合同会社 ローズマリー: https://www.youtube.com/watch?v=dbb-P_NqjR0